24-25. Ett högt pris – avigsidan

Jag spelar varje rum som en scen, när det inte händer något oväntat, och då det är rum som inte innehåller något intressant, så grupperar jag ihop de scenerna i äventyrsloggen. Jag redovisar dem dock separat här för att visa hur jag gjort.

24                 Hallen

Kaos 1(1T10=6, inget avvikande resultat).

Händelseslag: (1T100=73, ingen händelse)

Jag bestämde att det var 33% att de öppnade de små ointressanta dörrarna i hallen. De valde att passera den första, men valde att öppna nästa.

25                 Det lilla rummet

Kaos 1(1T10=9, inget avvikande resultat).

Händelseslag: (1T100=90, ingen händelse)

Jag slog inte en etta på kaosslaget, vilket hade krävts för att påverka scenen, och jag slog inte en dubblett på händelseslaget, så scenen inleddes precis så som den beskrevs i äventyret: ”Fyrkantigt rum innehållande två till synes döda människor. 3 st anfallande skelett.”

De här tre skeletten måste ha varit stora krigare i sin dag. De var som en välsmord mordmaskin, de träffade med nästan varje hugg och jag slog högt med skadetärningarna. Block gjorde bra ifrån sig och nedgjorde dem då han gav sig in i kampen, men då var det redan försent för den stackars Tilindil.

Något man kan fundera över är de båda döda äventyrarna. Vem lade tillbaka den tunga stenplattan över gravens ingång efter att dessa båda äventyrare tagit sig in? Var de så ordningssamma (och dödsföraktande) att de sköt tillbaka stenluckan efter sig då de klättrat in? Det verkar högst osannolikt, inte minst med tanke på hur tung den var. Då infinner sig tanken – finns det någon i eller utanför graven som vill lura personer utifrån att graven inte är plundrad, ett sätt att dra till sig besökare genom att lura förbipasserande att här finns en oplundrad grav? Är hela graven bara en ploj för att locka till sig färsk mat? Eller finns det helt enkelt ytterligare en ingång och det var den de båda döda äventyrarna kom genom? Det spelar ingen roll att detta bara var en miss av konstruktören, jag hade kunnat lägga in en ny tråd: ”Är graven nu en del i monster X:s plan för att locka till sig mat?” eller (i fallet med en ytterligare ingång) som ett steg mot lösning av tråden ”Finns det en bakväg in i kumlet”. Men jag tänkte inte på de här sakerna förrän nu i efterhand när jag renskrev mina anteckningar. Det skulle kunnat ha förändrat äventyret på ett intressant sätt om det visade sig att det fanns någon här nere som hade intresse och förmåga att lägga tillbaka locket över graven!

Botulw, som den lärde man han är, förde givetvis noggranna anteckningar under hela äventyret, och två av skeletten har i modern tid hämtats upp ur graven och rekonstruerats:

Tre skelett stötte vi på nere i gravens mörker. Jag hann bara med en hastig undersökning av benranglen men jag antecknar här det jag noterade. Detta skelett kallar jag ”Gravkumlamannen I”. Av rustning och vapen att döma rör det sig om en krigare från trakten. Det sätt hår och skägg är friserat antyder att mannen dog för ett par decennier sedan. Troligtvis har denna krigare fallit i strid mot trollkarlarnas härjande trupper, varefter de gjort honom till en av gravens odöda väktare. 

Gravkumlamannen I, Vindpina hembygdsförenings samlingar

Gravkumlamannen II. En snabb undersökning räckte för att fastställa att dödsorsaken var det svåra sår, av en yxa eller ett tungt svärd, som spräckt kraniet. Vapen och rustning var av så generell utformning att intet går att utläsa om mannens ursprung. 

Gravkumlamannen II, lämnad in situ
Gravkumlamannen III, Anhems arkeo-
logiska museum

Gravkumlamannen III. Detta skelett bar en ovanligt formad hjälm. Hjälmens höga koniska form antyder att skelettet är äldre än de andra, möjligtvis flera sekler äldre.  Eventuellt rör det sig om ett animerat skelett som befunnit sig i trollkarlarnas ägo långt innan deras söner mördade och begravde dem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s