3. Första dagens vandring – avigsidan

Kaos 1 (1T10=3, dvs inget avvikande resultat scenen blir som jag tänkt mig)

Händelseslag: (1T100=26, ingen händelse)

Scenen utspelar sig som jag tänkte mig den – en händelselös dagsfärd. Enligt äventyret ska man 2ggr per dygn slå på en tabell för att se om man möter några slumpartade figurer på vägen. Jag beslutar därför att ha minst en scen för varje dag och varje natt. Det passar med slumptabellen och dessutom tycker jag att om jag har mindre än så känns det inte som att de färdas någon nämnvärd sträcka. Att dela upp det så här är mitt val, jag hade lika gärna kunna sammanfatta hela resan i ett enda tärningsslag, eller bara bestämma att: ”Efter en händelselös resa kommer äventyrarna fram till trollkarlarnas grav.”

Fr o m nu kommer jag bara göra en post för regler (”avigsidan”) om det finns något särskilt att säga. Det finns ingen poäng att beskriva hur jag gått till väga i scener där allt blir som jag tänkt och inga händelser inträffar.